bodrumlu.com

Bodrum Tanıtım Sitesi

ANTİK TİYATRO

Bodrum Antik Tiyatro Klasik çağdaki Bodrum'dan günümüze ulaşabilen tek yapı olan Antik Tiyatro'dur.Bodrum Antik Tiyatro Klasik çağdaki Bodrum'dan günümüze ulaşabilen tek yapı olan Antik Tiyatro'dur.

BARGİLYA

Bargilya Şehrin eski adı eski bir mitolojiye göre verilmiştir.Bargilya Şehrin eski adı eski bir mitolojiye göre verilmiştir.

BODRUM KALESİ

BODRUM KALESİBodrum Kalesi, iki liman arasında, üç taraf denizle çevrili, kayalık bir yarımada üzerine kurulmuştur. Kalenin, kare biçimine yakın bir görünümü vardır. Kale 80x85 metre ölçülerindedir.

BODRUM MÜZELER

BODRUM MÜZELERBodrum Müzesi Bodrum sualtı Arkeoloji Müzesi, St.Jean Şövolyaleri tarafından inşa edilen St. Peter Kalesi (Bugünkü ismiyle Bodrum Kalesi) içinde yer almaktadır.

BODRUM TARİHİ

BODRUM TARİHİBodrum Tarihçe Güneybatı Anadolu’da Muğla ili ve çevresini içine alan bölgenin yerleşik ilk halklarından biri olan Karia’lılar, kültürlerini ve geleneklerini M.Ö. 3500 lerden M.S. 4. y.y’a kadar koruyabilen nadir kavimlerden biridir.

GÖLTÜRKBÜKÜ TARİHÇE

GÖLTÜRKBÜKÜ TARİHÇEGöltürkbükü Tarihçe Bodrum yöresi, İ.Ö. XI yy’da Karyalılar’ın Arpolis Oymağı’nca kurulduğu sanılmaktadır.

GÜMÜŞLÜK TARİHİ

GÜMÜŞLÜK TARİHİBodrum Yarımadası´nın en batı ucundaki antik Myndos kenti Halikarnas Kralı Maussollos tarafından kurulmuştur.

HALİKARNAS MOZELESİ

HALİKARNAS MOZELESİHalikarnas Mozolesi Mausoleion Halikarnas Mozolesi (ya da Mausoleion), Kral Mausolos adına karısı ve kız kardeşi Artemisia tarafından

HALİKARNASLI HERODOTOS

HALİKARNASLI HERODOTOSHalikarnaslı Herodotos İnsanlık tarihi boyunca pek çok şeyin oluştuğu, filizlendiği, doğduğu bu topraklar yani Anadolu, dünyanın ilk tarihçisini de yetiştirme şansına sahip olmuştur.

HALIKARNASOS

HALIKARNASOSHalikarnassos, Bodrum'un antik çağlardaki ismi. Dor Birliği’nin altı üyesinden biri olan Halikarnassos ve yöresinin yerli halkı Lelegler ve Karialılar'dır.

HALIKARNASSOS

HALIKARNASSOSHalicarnassos Bodrumlu olan tarihin babası Herodot doğduğu toprakların kuruluş tarihini MÖ 1. yüzyıl olarak tahmin etmektedir.

HERAKLIA

HERAKLIAHeraklia Söke'den Milas'a giden ana yola girildiğinde, Bafa gölüne kadar devam edilerek, sola dönülür, bir kaç kilometre daha gidilerek, Herakliya mabetlerinin görülebileceği modern bir köye varılır.

HERMIYAS

HERMIYASHermiyas ve Yunus Efsanesi Güllük körfezinde,bundan yıllar önce mutlu insanlar yaşarmış. Burada herkes birbirini tanır, üzüntüler ve neşeler paylaşılırmış.

HERODOT

HERODOTHerodot Herodotus Halikarnassos'da Batı Anadolu'daki bugünkü Bodrum yakınlarında Türkiye'de dünyaya geldi,

IASOS

İasos Karya ve yöresinin en eski şehirlerinden biri olan İassos bugün Güllük körfezinin kuzey kıyısındaki Kıyıkışlacık (Kurin) köyüdür.İasos Karya ve yöresinin en eski şehirlerinden biri olan İassos bugün Güllük körfezinin kuzey kıyısındaki Kıyıkışlacık (Kurin) köyüdür.

IASSUS

Iassus'a arabayla, İzmir'e giden anayoldan sapılır ve Karakuyu köyünün içinden geçilerek varılır.Iassus'a arabayla, İzmir'e giden anayoldan sapılır ve Karakuyu köyünün içinden geçilerek varılır.

KARYA

KARYAKarya güneybatı Anadolu'da ana hatlarıyla günümüzdeki Büyük Menderes Nehri güneyi, Muğla ili kuzey kısımları ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismi.

LELEGLER

LELEGLERAntik çağlarda Ege'de "Karia" olarak adlandırılan bölge, Bodrum Yarımadası dahil, kabaca günümüzdeki Antik çağlarda Ege'de "Karia" olarak adlandırılan bölge, Bodrum Yarımadası dahil, kabaca günümüzdeki Muğla ilini içine alan bir bölgeydi.

MAUSOLOS

MAUSOLOSMausolos Persler Anadolu'yu egemenlikleri altına aldıklarında bu geniş coğrafyayı satraplıklara(bugünkü anlamda valilikler) bölerek yönetmiştir.

MAUSSOLLEIN

MAUSSOLLEINMaussollein Antik çağ yazarlarının belirttiği ve Dünya'nın Yedi Harikası olarak bilinen eserlerden sadece bir tanesi, Piramitler günümüze kadar sağlam ayakta kalabilmişlerdir.

MYNDOS MINDOS

MYNDOS MINDOSMyndos, ya da Türkçe'de okunuşuyla Mindos, Antik yazarların sıkça sözünü ettiği, Mausolos'un kurmuş olduğu şehridir.

OSMANLI TERSANESİ

OSMANLI TERSANESİ

Osmanlı Tersanesi, Bodrum limanının kuzeybatısında, Karada marinanm batısında yer alır.

PEDESA

PEDESAPedasa Bodrum Konacık beldesi sınırları içerisinde bulunan Pedasa, Bodrum yarımadasında varlığı bilinen 6 Leleg kentinden biridir.

ST. JOHN ŞÖVALYELERİ

ST.JOHN ŞÖVALYELERİBodrum Kale”sinin geçmişi, rütbelerini Avrupa'dan almış bir grup vatansız Saint John'un, şövalyelerine kadar dayanır. "İsrail'in Saint

TARİHİ COGRAFİ TURİZMİ

TARİHİ COGRAFİ TURİZMİBodrum Tarihi, Coğrafi Konumu ve Turizmi Halikarnassos'ta (Bodrum‘un eski adı) M.Ö. 484 yılında doğan ve "Tarihin Babası" olarak bilinen Herodotos'a göre günümüz

TELMISOS - TELMESOS

TELMISOS - TELMESOSTelmisos Bodrum’un 10 km. uzağındaki Görece köyü yanındaki tepenin yamaçlarındadır. Herodotos, bu kentin Halikarnassos’a 60 Stadeia (10.5 km.) uzaklıkta olduğunu belirtmiştir.

TERMERA

TERMERATermera Bodrum yakınlarındaki antik kent. Diğer Leleg şehirleri, Akyarlar yakınındaki Asarlık Mevkii'nde bulunan Termera'nın dışında ulaşılması zor yerlerdendir.

TURGUT REİS TURGUDCA BEY

TURGUTREİS - TURGUDCA BEYTurgutreis - Turgudca bey Yurdun değişik yerlerinde olduğu gibi, Bodrum’da da bazı yerleşim yerlerinin isimleri değiştirilmiştir. Karaova, Mumcular olmuş, Farilya, Gündoğan olmuş, Müskebi, Ortakent olmuştur v.s…

YALIKAVAK TARİHÇESİ

YALIKAVAK TARİHÇESİYalıkavak ve Bodrum Tarihçesi Yalıkavak'ın tarihçesini Bodrum yarımadasının tarihinden soyutlayarak aktarmak mümkün olmadığından bu bölümde yarımadanın tarihçesine kısaca bakılacaktır.

YALIKAVAK TARİHİ

YALIKAVAK TARİHİ5000 yıllık Karia geçmişine sahip olan Muğla Bölgesinde, Bodrum yarımadasında da aynı sürece ait veriler bulunmaktadır