bodrumlu.com

Bodrum Tanıtım Sitesi

BODRUM TANITIM REKLAM HİZMETLERİ

BODRUM TANITIM REKLAM HİZMETLERİBodrum Reklam, Afiş Tabela, Totem, Dizayn, Kart, Broşür Basımı, Neon, Outdoor, Ajans, Casting, Tasarım, Tanıtım, Grafik, Web Tasarım.

BODRUM TANITIM REKLAM HİZMETLERİ

arcanum Web Tasarım Bodrum
Ajans Talu - 316 42 69
Ajans Tech - 313 51 00
Akbaş - Xerox - 313 50 02 Türkkuyusu Cad. 9/C Bodrum
Aktüel Reklam - 316 15 22 Turgutreis Cad. 257/A Bodrum
Bodrum Ajans - 313 56 66 Caferpaşa Cad. 52/3 Bodrum
Bodrum Casting Ajansı - 316 38 01
Cad Reklam - 313 26 42
Ege - 313 15 46
Era Outdoor - 313 59 65
Fun Reklam - 313 55 31 Cevat Şakir Cad. 133/A Bodrum
Gamze / Turgutreis - 382 72 28
Genco / Turgutreis - 382 20 56
Giras Reklam - 316 71 25 Kıbrıs Şehitleri C. 267/A Bodrum
Grafix - 316 77 62 - 313 56 25
İkinci Adres - 317 11 81
İmage Reklamcılık - 316 97 26
Karaca Reklam - 316 08 08 Turgutreis Cad. 300/3–4 Gümbet
Kirpi Tasarım - 316 82 64 Caferpaşa C. 53/1 K: 2 Bodrum
Oğuz & Özay Tanıtım - 316 58 23
Özgün Reklam - 363 73 57
Rekpa - 319 40 48
Renkli Neon - 319 27 46
Show - 313 70 17
Stil Grafik - 313 04 90
Şans Pr - 313 11 30
Tam Neon - 363 95 05
Tayf Reklam - 316 21 79
Think Blue - 317 24 56

Bodrum Şehirlerarası Alan Kodu : 0 252

Reklam

Reklam "insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru"dur.

Özellikleri

Reklam, pazarlama nın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır. Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.

Günümüzde Philip Kotler sayesinde Satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer-tanıtım), Kotler'in müşteriye odaklı anlayışı, 4C'ye (müşteri için değeri-müşteriye maliyeti-kolaylık-iletişim) kaymıştır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:

İlgi çekici
Şaşırtıcı
Özgün
Bir kere kullanmaya yönlendirici
Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.

Reklamın inandırıcılığı

Reklamcı yaptığı işte başarılı olmak için bazı metodlar kullanır.Bunların başında yaratıcı metod gelir.Hayal kurabilmek bunu gerçeğe uyarlayabilmek ve inandırıcı olabilmek gibi özelliklere haiz olan kişi diğerleri tarafından izlenecek ,takip edilecek bir başka deyişle etkili olacak reklamlar ortaya çıkarır.

Reklamın ticari yönü

Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla,bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür. Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.Medya, reklamın yapılması için bir yere ihtiyaç duyulan alanı sağlar.Tv, radyo, internet, basılı mecralar, outdoor denilen açıkhava panoları ve diğer ilan yerleri medya kapsamı içinde bulunur.

Reklamda 5M

Reklam için önemli beş terimin İngilizce adlarının baş harfleridir.Bu terimler;

Money (Para) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para
Message (Mesaj) : Reklamda Vereceğimiz Mesaj
Mission (Misyon) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı,pazara nüfuz etme,...vs)
Measurement (Ölçüm) : Reklam Etkinliğinin ölçümü
Media (Medya) : Medya Kullanımı (TV,Radyo,Gazete,Dergi,...)

Reklam Bütçesi Belirleme

Reklam bütçesi belirlemede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;

1- Ayrılabilir fonlar yöntemi.
2-Satış gelirlerinin yüzdesi yöntemi.
3-Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemidir.

İnternette Reklam Uygulama Şekilleri

İnternet gelişrildiğinden bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde reklam amaçlı kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. İnterneti reklam amaçlı kullanma yöntemleri şunlardır;

Banner Reklamları

Pay Per click (tıkla kazan) Reklamları
E-Mail Reklamları (toplumailreklam)
Pop up Reklamları (İnnersitial - Supersitial)
Affilliate ( Satış Ortaklığı )
İçerik Sponsorlukları
gösterim başına ( ppa )

Kaynakça
Tanses Gürsoy, Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, I. Basım, İst.: Adam, s.9