bodrumlu.com

Bodrum Tanıtım Sitesi

BODRUM DERNEKLER, ODALAR, VAKIFLAR

BODRUM DERNEKLER, ODALAR, VAKIFLARBodrum Dernekler Odalar Vakıflar. Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere

BODRUM DERNEKLER, ODALAR, VAKIFLAR

2. El San. Yaş. ve Kor. - 367 11 01
AB Çalışmaları - 385 41 02
Akçaalan Okul ve Öğ. - 382 30 32
Aktur Site Çevre Düz. - 343 10 29
Atatürkçü Düşünce D - 313 43 53
Bider - 363 79 62
Bodrum Açık Deniz. Yel. - 316 33 85
Bodrum Emlakçılar Der - 313 59 70
Bodrum Halk Eğitim Mrk - 316 10 85
Bodrum Lis. Kor. Der. - 316 10 51
Bodrum Pro. Otel Yön. - 348 32 07
Bodrum Rotary Der. - 316 25 16
Bodrum Sağlık Vakfı - 5 86 / 87
Bodrum Şoförler Odası - 316 26 13
Bodrum Ticaret Odası - 316 14 12
Bodrum Tofed - 313 22 33
Bodrum. Beld. Musiki Der. - 316 11 26
Bodrumlu Gönüllüler - 313 29 64
Bodrumspor Kulübü - 313 93 88
Bosiad - 319 17 97
Boyd - 319 57 48
Boytav - 316 55 55
Briç İht.Klübü / OASİS - 317 11 03
C. Şakir Eğitim Hizm. - 319 42 80
Çağdaş Yaşamı Des. - 313 62 69
Çarşı Mah. Okul ve Öğ. - 316 10 24
Deniz Ticaret Odası - 316 55 06
Denizciler Dayanışma - 316 18 60
Denizciler Der. - 316 14 90
DERNEKLER ODASI - 316 04 61
Era Yelken Kulübü - 316 23 10
Esnaf ve Sanatkarlar O. - 313 10 28
Fenerliler Vakfı - 316 19 07
Geriş Pasanda - 385 41 02
Gökçebel İlk. Öğ. Ok. - 386 39 92
Gölköy Spor - 357 79 10
Güm-San Sportif Fa. - 388 66 74
Gümüşlük Çevre Kor. - 388 65 30
Gümüşlük Eğ. Gel. Des. - 394 30 15
Güvenlik Hiz. Gel. - 316 80 80
Güvercinlik Öğr. Kor. - 374 52 62
Hayvan Hakları Der. - 316 33 03
Hekimköy Yelken Su Sp. - 376 02 23
İnşaat Müh.Odası - 313 73 69
İnteract Derneği - 313 08 72
Kara Avcıları - 313 76 04
Karakaya Kurs ve Ok. T. - 394 30 34
Karia Med. Araştırma - 313 02 30
Karya Rotary - 316 34 73
Kaymakamlık Sos. Yardım - 313 17 24
Kayserililer Kül. Day. - 316 99 00
Konacık Eğt. Dest. - 319 05 61
Kos Dostluğu - 316 25 73
Küçükbükspor - 387 70 22
Leo Klübü - 313 79 79
Lions Klübü - 317 20 40
Marmara Kolj. Spor. - 358 61 13
Mimarlar Odası - 316 02 85
Otel Yöneticileri - 313 29 29
Peynir Çiçeği Gön. - 387 91 44
Şehir Klübü - 316 96 57
Spastik Çocuklar Vakfı - 313 50 56
Su Altı Tek. Arş.Enst. - 386 30 39
Sualtı Dern. - 316 61 76
T.Reis Hastane Yap. - 382 39 15
T.Reis Konservatuarı - 382 45 48
T.Reis Lions Klübü - 382 54 63
Tur Rehberleri - 316 10 99
Turizm Danışma Der. - 316 10 91
Türk Can Kur. Su Sp. - 387 77 64
Türk Hava Kurumu - 316 41 15
Umurca İlk Öğ. Kor. - 313 59 49
Yalıder - 369 26 26
Yalıkavak Cami Yap. D. - 385 40 45
Yat İmalatçılar - 316 51 56
Zeki Müren Müzesi - 313 19 39

Şehirlerarası alan kodu 252

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır.

Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiçkimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır.

Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye'deki yürürlükte olan kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunudur.

Vakıf (hukuk)

Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş, yasayla görev ve yetkileri belirlenen tüzel kişiliktir.

Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya 'vakıf' denir. Bu geleneksel yapının Türkiye Anayasası ile kurumsallaştırılması ile oluşmuştur. Anayasaya göre "Dernekler, vakıflar ... kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler." Yani belirli bir amaç için kurulur ve bunun dışında faaliyet gösteremezler. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenirler.

Oda (birlik)

Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik