bodrumlu.com

Bodrum Tanıtım Sitesi

BANKALAR

Bodrum Bankalar Bodrum banka, Bankalar. Bodrum Bankalar Bodrum banka, Bankalar.Bodrum Bankalar Bodrum banka, Bankalar. Bodrum Bankalar Bodrum banka, Bankalar.

Bodrum Bankalar

A Bank - 313 90 07
Akbank / Gümbet - 313 41 34
Akbank / Halikarnas - 316 95 06
Akbank / Milas - 512 17 28
Akbank Çarşı - 316 25 43
Deniz Bank - 317 18 48
Deniz Bank/ Turgutreis - 382 98 98
Euro Bank Tekfen - 319 90 00
Finans Bank / Card Finans - 313 64 65
Finansbank / Bodrum - 313 58 58
Finansbank / Çarşı - 313 53 84
Fortis - 313 67 80
Garanti / Bodrum - 311 05 10
Garanti / Çarşı - 316 58 94
Halk Bank / Çarşı - 316 23 91
Halk Bank / Turgutreis - 382 97 90
Halk Bank / Yalıkavak - 385 49 39
Halk Bank/ Merkez - 316 94 18
HSBC / Bodrum - 313 92 32
HSBC / Mindos - 317 17 11
İNG / Oasis - 317 04 33
İş Bankası / Bodrum - 316 11 60
İş Bankası / Dalaman - 692 50 57
İş Bankası / Milas - 512 10 92
İş Bankası/ Turgutreis - 382 20 05
Şekerbank - 313 54 67
TEB / Bodrum - 316 57 93
TEB / Çarşı - 313 35 40
TEB / Gümbet - 317 22 02
Tekstilbank / Bodrum - 313 58 50
Vakıfbank / Bodrum - 316 44 13
Vakıfbank / Milas - 512 18 26
Yapı Kredi / Bodrum - 316 56 20
Yapı Kredi / Halikarnas - 313 12 15
Yapı Kredi / Milas - 512 13 82
Yapı Kredi / Turgutreis - 382 52 19
Yapıkredi / Yalıkavak - 385 28 28
Ziraat Bankası / Bodrum - 316 14 08
Ziraat Bankası / Milas - 512 40 02

Şehirlerarası arama için Bodrum'un alan kodu 252

BANKA

Banka, faizle para alınıp verilebilen, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve bunun dışındaki diğer ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluşlara banka denir. Banka kelimesi İtalyanca banca kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Para bozma gişesi, para bozma yeri anlamına gelir.

Tarihi

Bankacılık, ortaçağda Vatikan'a bağlı kiliselerin kutsal topraklara yapılan seyahatlerde hacı adaylarının kıymetli eşyalarını korumak amacı ile zamanın ihtiyaçları gereğince doğmuş kuruluşlardır. Bankacılığın başlangıcı konusunda çeşitli görüşler vardır. Bunlardan biri insanların uzak yerlere seyahate giderlerken para ve değerli madenlerini güvenli olduğu düşüncesiyle kilise papazına emanet etmeleriyle başladığıdır. Bu şekilde biriken paralardan zaman zaman ihtiyaç sahiplerine papazlar tarafından ödünç verilmesi suretiyle geliştiği rivayet edilir. Uzak bir şehre ticari iş için giden bir tacirin gittiği yerde kendini tanıtabilmek için kendi şehrindeki tanınmış, önemli, güvenilir bir kişiden mektup alması da bankacılık hizmetlerinden "teminat mektubu"'nun ortaya çıkışının başlangıcı olduğu söylenir.

İstanbul'da ilk banka 1845 yılında , İstanbul Bankası adıyla kurulmuş ve birçok Batılı kurum gibi gün geçtikçe yaygınlaşmıştır.

İşlevleri

Bankalar, çeşitli yollarla elde ettikleri mevduatı, bazı kişi ve kuruluşlara kredi şeklinde tahsis eden; sermaye, para ve kredi ile ilgili her türlü işlemi yapan mali aracılardır. Ticari kuruluşlar oldukları için temel hedefleri, karlarını azami hale getirmektir. Ancak bu arada yaptıkları faaliyetin mahiyeti icabı kamu yararı açısından önemli sonuçlar doğururlar. Bu sebeple kamu yararını da azamileştirmek için devlet tarafından özel kanunlarla kontrol altında tutulurlar. Kamu yararına sonuç veren fonksiyonlarından en önemlisi topladığı fonları en verimli alanlarda kullandırmakla milli gelirin daha hızlı artmasına katkıda bulunmaktır. Bu fonksiyonları serbest faiz sisteminin mevcudiyeti halinde gerçekleşir. Faizin serbest olmadığı sistemlerde devlet teşvik ve selektif kredi yöntemleriyle bu sonucu elde etmeye çalışır.

Diğer önemli fonksiyonlarından biri de yaptığı çeşitli bankacılık hizmetleri vasıtasıyla ekonomik faaliyetlerin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Bankalar güvene dayalı müesseselerdir, herkes birbirini tanımaz ve güvenemez, ancak herkes bankayı tanır ve banka da herkesi tanır. Bu şekilde birbirini tanımayan birçok kişi bankanın aracılığıyla güven içinde iş ilişkilerine girebilirler. Bu özellikleri dolayısıyla bankalar diğer ticari kuruluşlardan farklıdırlar ve devlet tarafından da farklı muamele görürler. Fonksiyonlarının başarıyla devamı için bankalara olan güvenin sarsılmaması önemlidir.

Banka Türleri

Mevduat Bankaları, Daha çok Mevduat toplama ve bu kaynakla ticaret ve üretimin finansmanını sağlayan mevduat bankaları, genelde 1 yıla kadar olan kısa vadeli işlemlere yoğunlaşır.
Mevduat bankaları fon aktarımı yanı sıra birçok bankacılık ürünü ile hizmet sunan kurumlardır.
Katılım Bankaları , Mevduat bankalarına benzer nitelikte olan fakat mevduat bankalarındaki sabit getirili Mevduat yerine kar ve zarara Katılım Fonu toplayan banka türüdür. Mevduat bankalarından bir diğer farkı ise mevduat bankaları finansal kiralama işlemi yapamaz iken, katılım bankaları finansal kiralama işlemi yapabilmektedir.
Yatırım Bankaları , Mevduat toplama yetkisi olmayan, geniş bir şubenin olmaması sebebiyle bankacılık hizmet ürünlerinin tamamını sunamayan ve ticaret bankalarına kıyasla ticari faaliyetleri kısıtlı olarak yerine getirebilen bankalardır.
Kalkınma Bankaları, Mevduat toplama yetkisi olmayan, az gelişmiş bölgelerde üretken yatırımların gelişmesine, teknik yatırım ve orta-uzun vadeli fon teminine yönelik kurulmuş bankalardır.
Türkiye Kalkınma Bankasının, 4456 sayılı yasanın üçüncü maddesi amaçlarını, " ...Türkiye'nin kalkınması için; anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunınak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmak..." olarak belirlenmiştir.

Bankayı Oluşturan İş Birimleri

Bankalar, şube, bölge yönetim, genel müdürlük yönetim, yönetim kurulu, dış destekli birimlerden oluşur. Bir şubenin esas amacı satıştır.Ancak satış ile birlikte, operasyonel işlemler, teknik destek, güvenlik vb gibi bölümler de bulunmak zorundadır. Satışa yönelik kurulan şubeler de; Perakende, Özel, Ticari ve Kurumsal olarak ayrılmaktadır.