bodrumlu.com

Bodrum Tanıtım Sitesi

SU ALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ

BODRUM SU ALTI ARKEOLOJİ MÜZESİBodrum SualtıArkeoloji Müzesi Müzenin ilk tohumları 1958 yılında Amerikalı gazeteci-dalgıç Peter Trockmorton tarafından atılmış ve onun

uğraşları sonucu bugün Sualtı arkeolojisinin babası sayılan George F.Bass bilimsel Sualtı Arkeolojisiyle ilgilenmeye başlamıştır.

Tockmorton’un kale ile ilgili fikirlerini ise bir müze fikrine dönüştüren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hakkı Gültekin olmuştur..

Gültekin müze düşüncesini Ankara’ya açarak ilk adımların atılmasını sağlamıştır…

{gallery}tarih/bodrum-su-alti-arkeoloji{/gallery}

Türk hükümeti 195 yılında, terkedilmiş bir hapishane olarak işlev gören Bodrum Kalesinin geliştirilmesi için ilk kez 50 USD kaynak sağlamış ve yerel yönetime bu kaynağı aktarmıştır.

Süngerciler tarafından tesadüfen bulunan ve depolarda saklanan amforalar ile Kaptan Kemal Aras, Peter Trockmorton, Mustafa Kapkın ve Honor Frost gibi kıyılardaki batıkları ilk kez keşfeden öncülerin (ki bunlar aynı zamanda sualtı arkeolojisinin de öncüleri sayılabilir) denizaltından çıkardıkları buluntuların sergilenmesi için ilk çalışmalar başlatılmış oldu ve Fransız ile İtalyan kulesi arasındaki güzel tonuzlu kubbeli salon Şövalyeler Salonu adlandırılarak yapılan restorasyonla sergileme alanı olarak kullanılmaya başlandı…

Bu ilk adımların ve gönüllü çalışmaların meyvesi 1961 yılında Türk hükümetinin resmi emriyle , Bodrum müzesi Kültür Bakanlığının kontrolünde ve İlk müze müdürü Haluk Elbe’nin yönetmenliğe getirilmesi ile alınmış oldu…1961 ve 1973 yıllarında Müzeyi yöneten Haluk Elbe, kalenin yıkılmış olan güney duvarlarını, Osmanlılar tarafından camiye dönüştürülen şapeli tamir ettirdi…

Müzedeki ilk sergilemenin açılması bu şapelde gerçekleşti… Bodrum yarımadası yakınlarındaki Dirmil”den getirilen Miken periyoduna ait bir koleksiyon şapelde sergilendi ve müzenin halkla ilk randevusu gerçekleşmiş oldu…

Yine bu yıllarda şövalyeler salonu iyice restore edildi ve Karia ile Klasik dönem koleksiyonlarının sergilendiği bir salon haline geldi.Bu arada denizden çıkarılan buluntular da bu binanı batısında sergilenmeye devam edildi…Haluk Elbe aynı zaman içerisinde kalenin yeşillendirilmesi de çalıştı ve bir çok ağaç ve bitkiyi kaleye kazandırdı…

Bugün kalenin girişindeki resim galerisi onun bu başarılı çalışmalarının anısına, ismiyle anılmaktadır.

Haluk Elbe’nin ayrılmasından sonra müze Nurettin yardımcı (1973-75) ve İlhan Akşit (1976-1978) tarafından yönetildi ancak ingliiz kulesinin onarımı dışında kayda dair bir gelişme bu dönemde rastlanılmadı.

Oğuz Alpözen 1971 e kadar usta dalgıç olarak, Türk Hükümeti’nin gözlemcisi olarak yapılan sualtı kazılarına katılmış ve Bodrum Müzesine müdür olarak atandığı andan itibaren emekli olana dek Bodrum Müzesi’ni gerçek anlamda bir Sualtı Arkeoloji Müzesine dönüştürmek için canla başla çalışmıştır.

1978 yılında müze müdürlüğüne getirilen Oğuz Alpözen kalenin müzeye çevrilmesi esnasında yani 1962 yılından bu yana bir arkeoloji öğrencisi olarak , gönüllü olarak ve daha sonra Prof. Dr. George Bass tarafından yapılan tüm sualtı kazılarına katılımcı olarak girmiş ve müzenin kurulduğu yıllardan 2005 yılına kadar müze hizmetinde yer almıştır…

İngiliz kulesinin onarımına kaldığı yerden 1978 de müdür olarak atanan Oğuz Alpözen tarafından devam edildi…

Sualtı Arkeolojisine gönül veren biri olarak Haluk Elbe’nin kaldığı yerden restorasyon ve güzelleştirme çalışmalarına başlayan Oğuz Alpözen sulatından çıkarılan buluntuların sergilenmesi için yeni alanlar yaratmaya başladı… İngiliz kulesinin onarımına hız verildi…

Müzedeki olumlu gelişmeler yönetimi Teksas A.M. Üniversitesinin bir kuruluşu olan INA (Institute of Nautical Archaeology) ile daha bir yakın çalışmaya sevketti… Akademik ve finansal olarak sağlanan katkılarla Bodrum müzesinin dünyadaki Sualtı arkeoloji kazılarının bir mihenk taşı olmasını da sağlamış oldu…

INA’nın bulgularıyla oluşturulan “Uluburun Batığı Sergisi” ki dünyanın halen bilinen en eski batığıdır” yalnızca küçük bir profesyonel çevrenin ilgisi yerine dünya basınının özellikle National Geographic”in geniş yayınlarıyla müzenin herkesin ilgi odağı haline gelmesini sağlamıştır…

1989 yılında bir inşaat kazısı sırasında ortaya çıkan ve Hekatomnid ailesinden gelen Kraliçe Ada’nın (Mausolos’un kızkardeşi) lahdinin bulunması ve daha sonra bu buluntunun içindeki iskeletin etlendirilerek Kraliçe Ada salonunda sergilenmeye açılması büyük yankılar uyandırdı…

Yine 1993 yılında İngiliz Kulesi önündeki temel kazıları sırasında bulunan köle esirlerin veya mahkumların kemiklerden esinlenilerek geliştirilen Zindan sergilemesi açıldı… Kalenin bir zamanlar hastane, hapishane olarak kullanıldığını bilmekteyiz…
Kalenin bir dönem hapishane olarak kullanıldığını başarılı bir şekilde sergileyen Zindan, isimsiz kurbanların o dönemlerdeki hapis yaşamları gözler önüne sermekteydi. Bu bölüm ziyaretçiler tarafından insanları geçmişe götüren ve duygulandıran en önemli yerlerden biri olarak nitelenmektedir.

Müzenin sergilenen eserleri ilgili tarihlerdeki yaşam koşullarıyla sergilenmesi, Bodrum Müzesi’nin neredeyse ana fikridir…
Müzenin yalnızca tahsilli kişilerce anlaşılması ve gezilmesi yerine yaşayan müzecilik kavramıyla bağdaştırılması ve çok geniş kitlelerin ilgi alanı çekim merkezi olması gerekliliği düşüncesiyle (faaliyetleri sergi alanlarının çevresi ile birlikte bir bütün olarak )
oluşturulan çevre ve sergiler nedeniyle Bodrum Sualtı Arkeoloji müzesi Sualtı konusundaki dünyadaki en önemli müzelerden biridir.
1995 yılında Avrupa”da Yılın Müzesi yarışmasında 44 müze arasından 12 finalist arasında yer almayı başaran Bodrum Müzesi “Yılın Müzesi Özel Ödülünü” de almayı hak kazanmıştır…

2005 yılına kadar müzeyi başarıyla yöneten Oğuz Alpözen’in emekliye ayrılmasının ardından kale müdürlüğü yine bir sualtı Arkeologu olan ve Bodrum Müzesinde uzun yıllar görev yapan, müzede özel bir salonda sergilenen Serçe Limanı batığındaki ekipte dalgıç, sualtı arkeologu olarak ta çalışan Yaşar Yıldız tarafından yönetilmektedir…

Sayfalarımız arasında müzenin bölümlerini gezerken kullandığımız 360 derece fotoğraflar ve yakında kullanacağımız filmlerle birlikte size Bodrum Müzesini birebir yaşatmayı sağlayacağımızı umuyoruz. Ancak bahçesindeki çiçeklerin kokusunu ve Ege denizinin esintilerini burada size yansıtamayacağımız için üzgünüz…

Bodrum Müzesi St. Jean Şövalyeleri’nin inşa ettiği St.Peter kalesi içinde geniş bir alanda yer almaktadır…Bir yandan çeşitli kuleler ve birimler içinde sergilenen geçmiş zaman kalıntalırını gezerken diğer yandan sizi bekleyen yemyeşil ve canlı bir ortamda yaklaşık iki gününüzü geçirebileceğiz zevki bir ortam sunulmaktadır.

Müze

Müze sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır.

Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.

Müzelerde bulunan nesnelere ait bilgiler müze içinde ve dışında yazılı ve sözlü olarak açıklanır. Müzeyi gezen ziyaretçilerin müzedeki eserler hakkında detaylı bilgi edinmeleri sağlanır.Onlara müzelerle ilgili bilgiler verilir.

Müzeler ülkelerin kültürel değerlerinin oluşmasına önemli katkılarda bulunurlar. Bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konulardaki eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa, etnografya ve havacılık gibi sadece tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilirler.

Müze türleri

Arkeoloji Müzesi
Coğrafya Müzeleri
Doğa ve Çevre Müzeleri
Etnografya Müzeleri
Güzel Sanatlar Müzeleri
Tarih Müzeleri
Sanayi Müzeleri
Askeri Müzeler
Bilim Müzeleri
Denizcilik Müzeleri

Bodrum Sualti Arkeoloji Müzesi

Bodrum Müzesi'nin tüm bölümleri Pazartesi günleri kapalidir.
Bodrum Sualti Arkeoloji Müzesi Bodrum Kalesi içinde yeralmaktadir
Telefon: 316 25 16
Ziyaret Saatleri: 9.00 -19.00 (eylül sonuna kadar)
Eylül-Nisan aylari Açilis: 10:00 Kapanis 16:00 Giris