bodrumlu.com

Bodrum Tanıtım Sitesi

D MARİN TURGUTREİS MARİNA

D MARİN TURGUTREİS MARİNAD Marin Turgutreis Marina

D MARİN TURGUTREİS MARİNA

KOORDİNATLAR
36° 59' 57" N
27° 15' 23" E

FENER KOODİNATLARI
36° 59' 57" N 37° 00' 00" N
27° 15' 19" E 27° 15' 23" E
R.Fl.5.0 secs. G.Fl.5.0 secs.

TELSİZ
VHF 16. kanaldan devamlı dinleme
VHF 72. kanaldan haberleşme ve çağrı

ADRES
Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Tur. ve Tic. A.Ş.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:26 48960 Turgutreis

Bodrum - Türkiye

Telefon: 0252. 382 92 00
Faks: 0252. 382 62 00
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Merkez Ofis
Büyükdere Cad. No:42/3 80290
Meciyeköy - İstanbul - Türkiye

Telefon: 0212. 275 07 20
Faks: 0212. 288 00 37
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marina Ofis Hizmetleri
Liman Hizmetleri
Genel Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
Akaryakıt İkmal Hizmetleri
Teknik Servis Hizmetleri
Çevresel Temizlik Hizmetleri
Sosyal Hizmet Tesisleri
Alışveriş ve Eğlence Merkezi Hizmetleri

Türkiye'ye giren veya çıkan yatların hudut kapılarından "giriş - çıkış" yapmaları zorunludur.

Son limandan ayrılacak veya kışı geçirmek üzere bir liman veya çekek yerine girecek olan yatların transitlog işlemleri ayrılacağı veya kışlayacağı yerlerde yapılacaktır. Transitlog Türk kara sularına ve limanlarına giriş için düzenlenmiş bir izin belgesidir. Yabancı bayraklı yatlar, sınırlamanın olmadığı bölgelerde, seyahat rotaları üzerindeki limanlarda, gümrük olmasa dahi demirleyebilirler.

Yabancı bayraklı yatlar Liman Başkanlığından izin alarak giriş yaptıkları limandan başka bir Türk limanına geçiş yapabilir.

Yatın kullanımına ve demirbaşına ait eşya listesi var ise bu liste Gümrük Muhafaza yetkililerince tasdik edilir. Yok ise yetkili memur tarafından düzenlenip, tasdik edilir ve yat kayıt belgesine eklenir. Çıkış ya da kışlamak üzere bir limana giriş esnasında listenin kontrolu yapılır.

Gümrük vergisine tabi ve ticari nitelik taşımayan eşyanın tekrar çıkarılmak üzere Türkiye'ye sokulmak istenmesi halinde gümrük vergileri alınmaksızın beyan eden kişinin pasaportuna işlenerek yurda girişine izin verilebilir.

Ayrıca Türkiye'ye sokulması yetkili mercilerin iznine tabi olan eşya (Dalma tüpleri,ateşli silahlar vb.) için ilgili mercilerden izin alınması zorunludur.

Türkiye'ye yatları ile birlikte giriş yapan yabancılar, yatlarını belgeli bir yat limanına iki yıla kadar bir süre için kışlama bakım ve onarım amacı ile bırakarak, başka bir vasıta ile Türkiye'den ayrılabilirler. Bu halde yat limanı müdüründen alacakları bir belge ile gümrüğe başvurduklarında pasaportları üzerinde gerekli işlemler yapılır.

Yabancı yatçılık yelken klüp ve dernekleri tarafından verilen belgelerin süreleri T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce uzatılabilir.

Yat Türkiye sularına girişte yatın kaptanının pasaportuna işlenecek, çıkış yada kışlamak üzere kalınan limanda, kayıt iptal edilecektir.

Yatın kaptanı translogu daima yatta bulundurmak ve ilgili otoritelerce istendiğinde göstermek zorundadır.

Transitlog, Türk bayraklı yatlar ile yabancı limanlardan gelen veya Türkiye'de kışlayan yabancı bayraklı yatların vardıkları ilk Türk limanında veya kışlamak üzere kaldıkları son bağlama yerinde yapacakları beyan ve işlemleri kapsar. Bir Türk limanı ile yabancı bir liman veya iki Türk limanı arasında yolcu taşımacılığı yapan teknelerin (statüsü yat olsa dahi) işlemlerinde kullanılmaz.

Bu belge aşağıdaki hallerde yenilenir:

1. Türk ve yabancı bayraklı yatların yurt dışına çıkşı,
2. Yatın kışlamak üzere limana bağlanması,
3. Beyan eden kişinin değişmesi,
4. Yat işletmeciliği kapsamında kullanılan yatların belirtilen güzergahı tamamlaması,

Türk bayraklı özel yatların belgeleri ise yukarıdaki haller dışında üç ay geçerlidir.

Yatlara yapılan sıhhi muamele yabancı bir limana uğramadıkları sürece bir yıl geçerlidir.

Yatta meydana gelecek bulaşıcı hastalık veya ölüm hadisesi en yakın limana yanaşılarak sahil sağlık merkez tabibliğine bildirilecektir.