bodrumlu.com

Bodrum Tanıtım Sitesi

GÜVENLİ DALIŞ KURALLARI

Güvenli Dalış KurallarıGüvenli Dalış Kuralları İnsanoğlu, tehlikeleri tek başına göğüslemekten hep kaçınmıştır.

Özellikle, doğal yaşam ortamı olmayan sualtında karşılaşabileceği tehlikelerden, ancak iyi bir eğitim ve kurallara uyarak kaçınabilir. Dolayısıyla, dalıcılar yalnız dalmaktansa, grup olarak dalmayı yeğlerler. Bu derste size, güvenli dalış kurallarından bahsedecek ve kazaları önlemenin yollarını göstereceğiz.

EŞLİ DALIŞ

Daha önceki derslerde bahsedilen ve pratik eğitimlerinizde uyguladığınız eşli dalış sistemini ayrıntılı olarak inceleyelim:
Kaza istatistikleri, yalnız dalmanın çok riskli olduğunu göstermektedir. Dalış sporunda altın kural, "asla yalnız dalma!" dır.

Eşli Dalışın Gerekleri

Dalış amacını planlama: Dalış amacı, ortak ilgi alanlarına uygun olmalı,
Giriş-çıkış noktalarını, izlenecek yolu, derinlik sınırını, dalış süresini vb. kararlaştırma,
Kimin lider olup son sözü söyleyeceğini kararlaştırma,
Özel ya da acil durumda işler kötüye giderse ne yapılacağını kararlaştırma,
Dalış süresince, donanımın kuşanılmasında ve çıkarılmasında yardımlaşma,
Dalış öncesi, dalış eşinin donanımının kontrolü (buddy-check), dalışla ilgili işaret ve konuların gözden geçirilmesi,
Suda ve su dışında yardımlaşma,
Dalış boyunca bir arada yüzme; derinliği, zamanı ve hava tüketimini birlikte kontrol etme.

Eşli dalış, eğlenceli ve en güvenli dalış yöntemidir, ancak başarı için anlaşma ve işbirliği gereklidir. Ayrıca dalıcılardan biri mutlaka lider olmalıdır.

Eşli dalışın anlamı, tamamen arkadaşına bağımlılık ya da "nasıl olsa yardım edecek biri var" diye riskli dalış yapmak değildir. Asıl amaç, mümkün olduğunca kendi kendine yeterliliği sağlamaktır. Öte yandan, eşli dalış, beğeninin ve artan güvenliğin paylaşımıdır.

İDEAL GRUP SAYISI

Bazen koşullar ya da amaçlar çift kişilik dalış için uygun olmayabilir. Üçlü bir grup da çok biçimsiz olacaktır. Büyük gruplar, çiftler halinde ayrılmalıdır. Üçlü bir grup, "çift artı bir" şeklinde bölünüp kolayca birbirinden ayrılabilir. Bu durumda da liderin üçlü grubu bir arada tutmak için daha çok uğraşması gerekecektir. Ayrıca tek kalan kişinin dalıştan zevk alma şansı da düşüktür. Üçlü dalış, sıkı bir disiplin ve lider için yoğun bir dikkat gerektirir. İdeal grup profili, lider hariç çiftlerden oluşur ve yine lider hariç maksimum 6 kişiden oluşmalıdır. (6 kişi bir lider için kontrol etmesi zor bir sayıdır. Bu yüzden böyle bir grupta tecrübeli bir dalıcının kuyrukluk yapması güvenliği artıracak ve liderin yükünü hafifletecektir.)

DALIŞIN PLANLANMASI VE DALIŞ LİDERLİĞİ

Bütün dalışlar önceden planlanmalı ve dalış esnasında bu plana uyulmalıdır. BSK'da organizasyon, daha önceden belirlenen dalış amiri veya tekne amirinin görevidir. Acil durum planının kontrolü, teknenin veya dalış yerinin kontrolü, acil durum malzemelerinin hazırlığı, haberleşme imkanları, ilkyardım merkezlerinin, ambulans servislerinin, basınç odası merkezlerinin adresleri ve telefon numaraları dalış liderlerinde bulunmalıdır. Tekne amiri, gruptaki dalıcılar arasında deneyimli olan dalıcıyı lider tayin eder. Bütün dalış liderleri, dalışı planlayacak ve plan sona erinceye dek liderlik yapacaktır. (Olağanüstü durumlarda lider, grup liderliğini bir başkasına aktarabilir.) Tüm doğa sporlarında liderlik kurumu vazgeçilmezdir.

İleride, arkadaşlarınızla ülkemizde ve dünyada farklı gruplarla dalışlar yapabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun, grup içinden bir kişi lider seçilmeli ve onun liderliği diğer dalıcı(lar) tarafından da kabul edilmelidir. Böylece, dalış liderinin başkanlığında, gruptaki dalıcılar daha kolay organize olabilir ve dalışları için uygun bir plan yapabilirler.

2 yıldız eğitiminde, sizden de bir dalışın planlanması beklenecektir. Sizin dalış planı yapmanız ve o dalışa liderlik etmeniz çok uzak değildir, dolayısı ile şimdiden dalış liderinizle birlikte planlamaya katılmalısınız. Plan ile ilgili yorum yapın. Planı onaylayın ya da memnun olmadığınız yerler varsa, bunları açıklayın ve planı değiştirin.

Dalış planında sizi tatmin etmesi gereken noktalar:

Liderlik: Liderinizi tanıyor musunuz? Güvenli ellerde misiniz? Lideriniz dalış bölgesini tanıyor mu?
Amaç: Bu tip bir dalış yapmak istiyor musunuz? Eğitiminize ve niteliklerinize uygun mu? Size deneyim kazandıracak mı? İlginizi çekiyor mu?
Yer ve Şartlar: Suya giriş ve çıkış şartları ve genel dalış koşulları sizi tatmin ediyor mu? Sualtında gördüklerinizden memnun musunuz? Bunlar, dalışı bırakmak için yeterli nedenler değildir, ama öte yandan, dalış planı ve yöntemini değiştirerek, sorunların üstesinden gelebilir, dalışınızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.
Donanım: Dalış için ihtiyacınız olan her türlü donanıma sahip misiniz? Fener, basınç göstergesi, bıçak vs. var mı? Yoksa, bunun yokluğu dalış sırasında tehlike yaratır mı?
Kendi yetenek / deneyim / donanım sınırlarınızı zorlayacak dalışlar yapmayın. Söz konusu olan sizin hayatınızdır.
Dalış planının büyük kısmı önceden oluşturulur. Plan son şeklini, dalış bölgesine ulaşıldıktan sonra alacaktır. Burada planınıza son şeklini verin ve dalışa hazırlanın.

DALIŞA HAZIRLANMA

Donanımın Hazırlanışı

1 yıldız eğitiminde, açık deniz dalışı için gerekli olan donanımın hazırlanması ve giyilmesi için gerekli deneyime sahip olacaksınız. Gerekirse, hazırlanırken eşinizden ve hatta liderinizden yardım isteyiniz.

Malzemenin hazırlanış ve giyiliş sırası

1. Tüpünüzdeki hava miktarını kontrol edin.
2. BC'nizi, tüpünüze bağlayın ve regülatörünüzü monte edip, gerekli kontrolleri yapın.
3. Giysinizi giyin .
4. Ağırlık kemerini takın, yalnız ağırlığın vücudun iki tarafına eşit dağılmasına dikkat edin.
5. SCUBA donanımını kuşanın.
6. Gereksinim duyduğunuz öteki aletleri alın. (Bıçak, fener, pusula, vs.)
7. Maskenizi, soluma borunuzu, paletinizi, eldivenlerinizi ve diğer malzemeleri elinize alın.
8. Dalış liderinize brifing için hazır olduğunuzu bildirin ve eşinizi de kontrol edin.

Brifing

Açık sularda yapılan dalışlarda ve dalış eğitiminde, aşağıdaki brifing sıralaması kullanılır.

1. Tanışma : Grubu oluşturan üyeler birbirleri ile tanışır (daha önceden tanımayabilirler). Lider bu tanışma esnasında onlar hakkında fikir sahibi olur (dalış tecrübeleri, en son ne zaman dalış yaptıkları vs.). Daha sonra lider kendisini tanıtır ve grup ihtiyaç duyarsa lidere sorularını sorar.
2. Güvenlik : Dalınacak bölge, dalış yeri hakkında bilgi, dip yapısı, akıntı yapısı, dalgalar, sualtındaki canlılar ve acil durum prosedürü hakkında bilgi verilir.
3. Tekrar : Bu kısımda dalış planına göre ne yapılacağı gözden geçirilir. İzlenecek yol, görevler, süre, derinlik vb. ile ilgili bir son dakika hatırlatması yapılır.
4. Donanım : Bütün dalıcılar eşlerinin donanımını kontrol eder.
5. Disiplin : Dalış lideri duruma göre talimatlar vermek, dalışı ve grubu kontrol etmek, yönlendirmek ve işaretlere yanıt vermekle görevlidir. Diğer dalıcılar ise liderin vereceği kararları uygulayacaklardır.
6. İşaretler : Kontrol ve kabul etme işaretleri yanında, dalış sırasında yapılan iş ve göreve göre gerekli özel işaretlerin de kullanılması ile ilgili bilgiler verilir.

Brifing sırasında, yapılacak dalışla ilgili herkes bir kez daha bilgilendirilmiş olur.

Eş kontrolü (Buddy-check)

Eş kontrolünün amacı, dalıcıların, birbirlerinin malzemelerinin kullanılışını ve özelliklerini öğrenmelerini sağlamaktır. İkincil amaç ise gözden kaçmış ya da yanlış giyilmiş / takılmış bir parça olup olmadığını kontrol etmektir.

Eş Kontrolünde Bakılması ve Kontrol Edilmesi Gereken Noktalar
Donanımın tam ve düzgün olarak giyildiğinden emin olun.
Dalış eşiniz ne tür malzemeler kullanıyor? Yabancı, tanımadığınız özel malzemelerini öğrenin.
Havasını, basınç ölçeri ve regülatörünü kontrol edin.
BC ya da kuru elbiseye bağlı kamçıları kontrol edin.
Ağırlık kemeri kolay çıkarılabilir mi ve düzgün bağlanmış mı? Kontrol edin.
Tüp-BC donanımının kolay çıkarılış yolunu ve çalışmasını öğrenin, doğru takılıp takılmadığını denetleyin.
Kuşanılan malzemelerin birbirleri ile karışmadan, üst üste binmeden giyildiğini ve varsa, alternatif hava kaynağını kontrol edin.
Yüzerlik ayarının doğru olup olmadığını (ağırlığının gereğinden fazla veya az olması) denetleyin.

Yüzerlik Kontrolü

Dalıcı, dalışlarında kullanacağı doğru ağırlığı belirlemelidir. Bunu, daha önceki derslerde anlatıldığı gibi, tüm donanımını kuşanmış halde yapmalıdır.

Nötr yüzerlik için doğru ağırlığı belirledikten sonra, tüm dalış boyunca da sürekli nötr yüzerliğinizi koruyabilmelisiniz.

Yüzerlik kontrolü için önerilen yöntemler şunlardır :

Tam donanım ve dolu tüple suya girilir, kuru elbise içindeki bütün hava boşaltılır.
BC'deki hava boşaltılır.
Yüzeyde, nefes tutarak hareketsiz kalınır. Nötr yüzerlik koşulu, dalıcının, yaklaşık olarak göz hizasına kadar batıp kalmasıdır.
Daha sonra dalıcıdan nefes vermesi istenir. Eğer dalıcı batıyorsa nötr yüzerlikli demektir.
Yüzeyde nötr yüzerlik belirlendikten sonra, ağırlık kemerine 2 kg. fazla ağırlık takmak, tüpteki havanın harcanması ile ortaya çıkan ağırlık kaybını dengeleyecektir (havası azalan alüminyum tüplerde denge kaybı çelik tüplere göre daha fazladır). Böylece, dalış sonunda da nötr yüzerlik hala sürüyor olacaktır. Tatlı su ile tuzlu su arasında yoğunluk farkı olduğunu unutmayın. Aynı donanımla, tatlı suda, tuzlu suya oranla daha az ağırlık kullanılacağını unutmayın. Dalışın başında BC'ye hava basarak yüzeyde nötr yüzerliği tekrar ayarlayabilirsiniz.

DALIŞ SIRASINDA

Suya Giriş
Suya giriş yöntemi dalış bölgesine bağlıdır. Suya girmeden önce sudan kolayca çıkabileceğinizden emin olmalısınız. Büyük dalgalar ya da kaygan kayalar bulunan sahillerden kaçının.

Sahilden giriş için önerilen / izlenecek yol:
Bütün donanım karadayken giyilmeli, yalnız paletler su kenarında veya duruma göre su içinde takılmalıdır. Gerekirse eşler birbirine yardım edebilir.
Giriş bölgesinin serbest olduğundan ve eşinizin hazır olduğundan emin olmalısınız.
Yüzmeye, yani soluma borusuna geçmeye hazır olana kadar tüpten nefes alın.
Suya girerken BC'nizde biraz hava bulunmasına dikkat edin.
Suya yan yan veya geri geri yürüyerek girin ve suda yürürken eşinizin elini tutun. Başınızdan çıkma tehlikesi varsa, maskenizi de tutun.
Bir an önce dalıp yüzmeye başlayın. Rahatça yüzmeye başlayınca eşinize 'OK' işareti verin.

Dalgalı denize karadan giriş, eğer çok gerekliyse yapılmalıdır. Suya çok dikkatli bir şekilde, eşinize yakın ve gerekli ise elini tutarak girin. Suda geri geri giderken, omzunuzun üzerinden geriye bakarak ilerleyin. Dalgalara karşı ilerlerken iki dalga arasındaki boşluklardan faydalanın. Mümkün olduğunca çabuk suya dalarak dalgaların altından yüzün. Kıyı dalgalarının etkisinden kurtulunca eşinizi kontrol edin, gerekirse yüzeye çıkın. Devam etmeden önce eğer gerekliyse, biraz dinlenin. 1m.'yi aşan dalgalar önemli tehlikeler yaratabilir, dikkatli olun.

Yüzeyde yüzme

Yüzeyde yüzerken, bir arada kalarak, sabit hızla ilerlemeye çalışın. Arada sırada yukarı ve etrafa bakarak yönünüzü ve tehlike olup olmadığını kontrol edin. BC'nin bir miktar şişirilmesi, yüzeyde yüzerken rahatlık ve güven sağlar.

Dibe İniş

Dalışa, bütün dalıcılar hazır olduklarını belirten işareti verdikten sonra başlanmalıdır.

Dibe inişin genel düzeni şöyle olmalıdır :
Dalıcılar yüzmeden sonra, yüzeyde birbirlerine yaklaşırlar ve karşılıklı 'OK' işareti verirler. Soluma borusunu çıkararak regülatörlerini takarlar, dalış saati ve öteki malzemelerini kontrol ederler. Lider sahilde veya bottaki kişiye 'OK' diğer dalıcılara da 'aşağı' işareti yapar, diğer dalıcılar da anladıklarını belirtirler.
BC ya da kuru elbiselerdeki hava boşaltılır, aynı anda nefes vererek yüzerlik azaltılır ve ayak üstü dalışa geçilir, sualtına girildikten bir süre sonra baş üstü dönülerek devam edilebilir.
Dalışa ayak üstü başlamanın yararları şunlardır:
Dalıcıların birbirlerini görebilmeleri
Kulak eşitlemenin daha rahat yapılabilmesi
Dalıcının görüş alanını daha rahat kontrol edebilmesi
İniş boyunca saat ve ölçü aletlerinin rahat okunabilmesi
Görüşün az olduğu sularda dipte bulunan tehlikeli maddelerle kafamızdan önce ayakların karşılaşacağını bilmenin rahatlığı.
Dalış süresince, kulak ve maske eşitleme sürekli yapılır.
Mümkünse, dibe dalarken halat, zincir, çapa ipi gibi bir kılavuz ipi kullanılır.
Dalıcılar birbirlerine yakın olarak yüzmeli ve durmaları gerekirse, 'dur' ya da 'bir sorun var' işareti vermelidirler.
Yüzerlik ayarlanarak, dalış hızı kontrol edilmelidir.
Dibe ulaşıldığında, karşılıklı 'OK' işareti verilmeli ve nötr yüzerlik ayarlanmalıdır.

Rahatlayın ve kontrolünüzü kazandıktan sonra dalışı sürdürün.

Bir arada kalmak

Sualtındaki hareket şeklinizi daha önce liderle kararlaştırdığınız gibi ayarlayın. Eşinizle yan yana yüzmek en iyisidir. Bir arada kalmaya özen gösterin. Aranızdaki uzaklık, birbirinize hızla ulaşabileceğiniz kadar ya da en fazla 5 m. olmalıdır.

Dalıştan zevk almak

Birlikte dalacağınız kişiyi doğru seçmeniz çok önemlidir. Aynı ilgi ve beğeniye sahip bir kişiyle, iyi planlanarak yapılan bir dalış en keyiflisidir.

Eşinizin sizi acele ettirmesine, sık boğaz etmesine izin vermeyin. Görebileceğiniz şeylere yakından bakın. Sualtı hayatını ve batıkları yakından inceleyin ve ayrıntılara da önem verin. Size zarar verebilecek cisimler ve yaratıklar çok azdır. Ancak yine de bilmediğiniz canlılara dokunmayın.

Eş kontrolü

Dalıcılar belirli aralıklarla karşısındakine 'OK' ve diğer işaretleri verir ve dalış eşini kontrol eder. Öte yandan, deneyim kazandıkça ve aynı eşle düzenli olarak daldıkça, işaretlerin sayısı azalacaktır. Dalıcıların göz göze gelmeleri, her şeyin yolunda olup olmadığını anlamaları için yeterli olacaktır.

Düzenli olarak derinliği, süreyi ve havanızı kontrol edin. Eğer bütün dalıcılar, hem kendinin hem de eşinin havasını kontrol ederse, havasız kalma olasılığı ortadan kalkacaktır.

Yüzeye çıkış ve yüzey kontrolü

Dalış süresi bittiğinde ya da hava, rezerv seviyesine indiğinde (normal olarak 50 bardır) çıkışa başlanır. Hava kaynağında azalmayı fark eden dalıcı, ilk olarak 'rezervdeyim!' işareti vererek havasının azaldığını belirtir.

Normal bir yüzeye çıkış aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
Önce, dalış lideri 'yukarı' işareti verir. Bunu anlayan her dalıcı 'OK' ya da 'yukarı' işareti verir.
Yüzeye çıkarken eşinize yakın durmalı ve küçük hava kabarcıklarını geçmeyecek bir hızda yukarı doğru palet vurmalısınız. Yukarı çıkarken ideal hız, dakikada 10m. 'dir. Hatta son 10 m.'de basınç değişikliği %100 olduğundan bu metrelerin 6m./dk. hızında çıkılması tavsiye edilir.
BC'nizden kontrollü bir şekilde hava boşaltarak nötr yüzerliğinizi koruyun. Normal hızda solumalısınız, böylece akciğerlerin zarar görme riskini de ortadan kaldırırsınız.
Yukarı çıkarken kesinlikle nefes tutmayın!
Çıkış sırasında yukarı bakmalı ve yavaşça dönerek engel ve tehlikelerden sakınmalısınız. Dalıcıların birbirlerine dönerek yukarı çıkmaları da iyi bir fikirdir. Böylece, her biri diğerinin görüş alanının dışında ortaya çıkabilecek engel ve tehlikeleri görebilecektir.
Görüşün sınırlı olduğu durumlarda, dalıcıların birbirlerini tutmaları önerilir. Bir kolunuzu başınızın üstünde tutunuz.
Ani çıkışlarda, yüzeyde tam bir daire çizin ve gelen her hangi bir tekne ya da tehlike olup olmadığını kontrol edin. Tekrar dalmak için hazırlıklı olun.
Yüzeye ulaşınca karşılıklı olarak eşinize 'OK' işareti verin. Soluma borusuna geçin, BC'nizi şişirin. Her şey yolunda ise, tekne ya da sahildeki görevliye 'OK' işareti verin.
Yüzeye ulaştığınızda her şey yolunda değilse, sıkıntıdaki arkadaşınıza yardım etmek için vakit kaybetmeyin. Öncelikle, sahil ya da teknedekilere 'tehlike var-imdat-yardıma gelin' işareti verin.

Sudan Çıkış

Dalış sonunda dalıcılar üşümüş ya da yorgun olabilirler. Bu yüzden sudan çıkış anındaki güçlükler bazı sorunlara yol açabilir. Dalışı planlarken, kolay ve güvenli bir çıkış ayarlamalısınız.
Çıkış genellikle girişin tersidir. Su bel seviyesine gelene kadar yüzün daha sonra paletlerinizi çıkarıp sahile yürüyün.
Basamak ya da merdivenlerden bir yere çıkmanız gerekiyorsa önce ağırlık kemeri sonra paletleri tekneye / karaya atın ve çok çabuk iskele alanını boşaltın.
Kıyının dalgalı olduğu bölgelerde dalgalar arasından en güvenli rota belirlenir. Daha sonra vücudunuz su üstüne çıkıncaya dek yan yana dipten yüzülür. El ve dizlerin üzerinde emekleyerek ya da yapabiliyorsanız yürüyerek karaya çıkın. Dalgada durmayın.

DALIŞ SONRASI

Dalış lideri hemen dalış sonrasında brifingini yapmalıdır. Bu, soru sormak, eleştiri yapmak ve almak, dalıştaki olayları rapor etmek vb. için iyi bir fırsattır.

Dalış brifinginden sonra yemek yenilerek, bol su, sıcak ve enerji verici içecekler içilmelidir.Temiz havalı ve rüzgarsız ortamda dinlenilmelidir. Eğer kısa zaman içinde tekrar dalınacaksa, ıslak dalış elbisesinin üzerine koruyucu giysiler giyilmeli, dalınmayacaksa elbise bir an önce çıkarılmalıdır. Dalış sonrası, efor sarf ettirici hareketlerden kaçınılmalıdır. Tekrar dalış yapacaksınız fazla güneşte kalmayın, çünkü vücudunuz su kaybeder. Mükerrer dalış yapılacaksa gerekli tablolara uyulmalıdır, ikinci dalış daha derine planlanmamalıdır. Uçak yolculuğu yapacaksanız dalış tablosundaki kurallara uyulmalıdır.

Dalıştan sonra, malzemeleri düzenli ve güvenli bir şekilde yerleştirin. Gerekirse diğerlerine yardım edin. Özellikle tekne dalışlarında, malzemelerinizi çantanıza yerleştirip dağılmayacak, uçmayacak bir şekilde düzenleyin. Dalışla ilgili ayrıntıları dalış amirine rapor edin, kendi dalış defterinizi de doldurmayı unutmayın.

DALIŞI YARIDA BIRAKMA

Bazı durumlarda dalışın yarıda kesilmesi önerilir. Bu durumlara, yüzeyde hava şartlarının kötüleşmesi, sualtı şartlarının kötüleşmesi, donanımla ilgili sorunlar, hastalık belirtileri, dalış üyelerinde ortaya çıkan aşırı korku ya da dalışın kalan kısmının dalıcılardan fazla yetenek istemesi örnek olarak verilebilir.

Yüzeyde ya da sualtında meydana gelen bir kaza dalışın yarıda bırakılmasına neden olacaktır. Her şey kontrolünüzün dışına çıkmadan durun. Dalışı yarıda kesmekten çekinmeyin. Eğer dalış zevk vermiyorsa, durmanın zamanı gelmiştir.

Eşinizi kaybetmeniz durumunda; durup yukarıya bakın ve etrafı kolaçan edin. Eğer eşinizden bir iz ya da işaret yoksa, derhal normal çıkışa başlayın ve yüzeye çıkarken de etrafınızı kollayın.
Yalnızken, çıkışta acele etmeyin. Çıkışa başlamadan önce eşinizi aramak için birkaç saniyeden fazla zaman harcamayın. Eşinizin sualtında ya da su üstünde bir sorunu olabilir ve yardıma gereksinimi olabilir. Bu durumda yerini belirlemenin en iyi yolu, yüzeye çıkmaktır. Böylece hem eşinizin hava kabarcıklarını görebilir hem de yüzeydekilerden yardım isteyebilirsiniz.
Yüzeyde eşinizin hava kabarcıklarının yerini saptayın. Sahildeki ya da bottakilerden yardım isteyin. Eşiniz de o anda aynı şekilde sizi arıyor olabilir.

DİKKAT!
İstemiyorsanız,
Yorgunluk hissediyorsanız,
Kulak probleminiz varsa,
Nezle iseniz,
Sağlık durumunuz iyi değilse,
12 saat içerisinde uçak yolculuğu yapacaksınız,
Bir gece öncesinde alkol aldıysanız,

ASLA DALMAYINIZ!